De droogte van de afgelopen periode maakt het vinden van voedsel voor weidevogels in de Oudorperhout erg lastig. Zij vinden hun voedsel namelijk in de vochtige delen rond het water. De vandaag geplaatste plas-dras zonnepomp biedt een oplossing voor dit probleem.

Oudorperhout broedplaats voor weidevogels
De Oudorperhout is een uniek open parkgebied waar in het voorjaar diverse weidevogels broeden en hun kuikens grootbrengen. De droogte zorgt voor het droogvallen van de greppels. Dit maakt het vinden van voldoende voedsel voor de vogels steeds moeilijker. Stichting Oudorperhout vroeg aandacht voor dit probleem.

Stadswerk072 stelt plas-dras zonnepomp ter beschikking
Vandaag installeerden Stichting Oudorperhout, een agrariër en Stadswerk072 de plas-dras zonnepomp. Door water in de greppels te pompen kunnen de weidevogels beter en gemakkelijker bij hun voedsel komen. Daarmee zijn ze in staat om hun kuikens groot te brengen tot een nieuwe generatie weidevogels.

Toekomstbestendig plan
Stadswerk072, Stichting Oudorperhout en Stichting Animo gaan na het broedseizoen ook aan de slag met een greppelplan. Met dit plan komt er een blijvende oplossing voor het droogvallen van de greppels.

Foto gemaakt door: Hans Mannes

Foto gemaakt door: Hans Mannes

Foto gemaakt door: Hans Mannes

Foto gemaakt door: Hans Mannes

Foto gemaakt door: Hans Mannes