Wijk 19: Bergermeer

Op woensdag 10 juli 2019 is er een inloopbijeenkomst over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Deze keer in de Openbare Basisschool Nicolaas Beets, Beethovensingel 17, van 18.30-20.00 uur.

Alle bewoners hebben per brief een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Hieronder staat de overzichtstekening met de locaties voor de te plaatsen ondergrondse containers: