Omgekeerd inzamelen  >  Wat  verandert er voor u

 

WAT VERANDERT ER VOOR U

 

 

 

SITUATIE LAAGBOUW

 

Met omgekeerd inzamelen heeft u drie rolcontainers aan huis:

 

  • een container voor plastic (plastic, blik en drinkpakken);
  • een container voor oud papier en karton;
  • een container voor groente-, fruit- (en etensresten) en tuinafval (GFT);

De kleine hoeveelheid restafval die dan nog over is, brengt u naar een ondergrondse container in uw buurt.

 

BUITENGEBIED

U heeft of krijgt vier rolcontainers aan huis; een voor restafval, een voor plastic, blik en drinkpakken, een voor GFT en een voor papier en karton.

 

SITUATIE HOOGBOUW

 

In de directe omgeving van hoogbouw worden zogenaamde milieustraten geplaatst met ondergrondse containers voor de verschillende soorten afval. Daar waar dat niet mogelijk is, kijken wij naar alternatieve oplossingen. Woont u in een hoogbouwwoning en wilt u uw GFT-afval scheiden? Neem dan contact met ons op.

 

Wat mag waar?

In onderstaande documenten leest u wat in welke container thuishoort en hoe u uw overige afval het best kunt afvoeren.