Vrijdag 20 juli gaat Stadswerk072 in samenwerking met Stichting Cultuurpark De Hout en vrijwilligers met ongeveer 50 mensen aan de slag met het inperken van de Esdoorns in de Alkmaarderhout. Stichting Cultuurpark De Hout heeft eerder aangegeven zich actiever te willen inzetten voor het onderhoud van het park. Doel van deze actie is dan ook om te zorgen dat de esdoorns zo worden ingeperkt dat vrijwilligers hier in de toekomst een grotere rol in kunnen spelen. Wilt u ook meehelpen? Dat kan; u bent welkom vrijdagochtend om 9.30 uur bij de muzieknis.

Aanpak van de Esdoorn
De Esdoorn is een bomensoort die andere bomen verdringt en daardoor de spontane verjonging van andere soorten onmogelijk maakt. Daarom is de Esdoorn in De Alkmaarderhout de afgelopen jaren actief ingeperkt. En met succes want er is volop verjonging van de Es, Iep, Beuk en verschillende struiken zichtbaar. Om dit te kunnen behouden is het van belang dat de Esdoorn twee keer per jaar, in juli en september, te onderhouden. Anders zou deze soort alle andere bomen en struiken verdringen. Aanstaande vrijdag vindt een dergelijke actie plaats, in samenwerking met vrijwilligers van stichting Cultuurpark De Hout.

Vrijwilligers
5 jaar geleden zocht stichting Cultuurpark De Hout contact met de gemeente met het verzoek meer betrokken te worden bij het onderhoud van de Alkmaarderhout. Sindsdien werkt een enthousiaste groep vrijwilligers twee keer per jaar mee tijdens de natuurwerkdagen (november en maart). Zij richten zich bij de Alkmaarderhout op het onderhoud van de Esdoorns en de grasbermen van de Wilhelminalaan. Door blad en klimop te verwijderen optimaliseren ze de groeiomstandigheden voor de bijzondere paddenstoelen populatie in deze laan. Tijdens een werkbezoek van wethouder Nagengast bij de Landelijke Natuurwerkdag afgelopen november heeft de werkgroep aangegeven zich ook te willen inzetten voor de bestrijding van de invasieve esdoorns. De actie van aanstaande vrijdag is er dus op gericht om te zorgen dat dit gerealiseerd wordt.

Actie voor een fraai en verzorgd stadspark
In de randen langs de paden in de Alkmaarderhout groeien veel Stinseflora (zoals Daklook, Holwortel en Bloedzuring) en heester (zoals Sneeuwbes en Prachtframboos). Deze kunnen verdrongen worden door de Esdoorn. De actie die vrijdagochtend plaatsvindt, zorgt ervoor dat de soorten naast elkaar kunnen blijven bestaan. Daarmee dragen we bij aan een fraaier en verzorgder beeld van De Alkmaarderhout.