Sinds 27 juli jl. beschikt Stadswerk072 over het certificaat ‘Erkend Iepenaannemer’. Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer van alle ongeveer 50.000 bomen in de gemeente Alkmaar. Met het behalen van het certificaat breidt de organisatie de kennis en expertise uit voor wat betreft het beheer en onderhoud van Iepenbomen. Gezien het belang van de juiste bestrijding van de heersende Iepenziekte in Nederland is dit een welkome aanvulling op de dienstverlening.

De waarde van de Iep en Iepenziekte
Het in stand houden van de Iep in Nederland is van groot belang. De Iep is bij uitstek geschikt om het kustgebied te beschermen tegen erosie; zij biedt weerstand tegen het zilte klimaat en de harde wind. Ook in het stadsbeeld en het landschap is de Iep een kenmerkend element. De Iepziekte is een inmiddels bekende bomenziekte die al jaren heerst. Omdat de Iepziekte besmettelijk is en verspreid kan worden door de Iepenspintkever, is een zorgvuldige bestrijding cruciaal. Dankzij de certificering voert Stadswerk072 ook deze werkzaamheden nu op een professionele en verantwoorde wijze uit.

Gecertificeerd
Stadswerk072 heeft het certificaat 'Erkend Iepenaannemer' behaald en is hiermee gecertificeerd door de Iepenwacht om zieke iepen te verwijderen. Om dit te bereiken zijn alle stadia van de toelatingsprocedure doorlopen. Na het schrijven van een Plan van Aanpak en het behalen van een voorlopig certificaat heeft een audit (veldcontrole) plaatsgevonden. De resultaten van deze controle zijn positief geweest, waarmee Stadswerk072 nu een definitieve erkenning heeft mogen ontvangen.
Met het behalen van dit certificaat toont Stadswerk072 aan dat het goed kan omgaan met het beheer van, de controle op en de bestrijding van Iepen en deze ziekte.

Beheer bomen in Alkmaar
In de gemeente Alkmaar staan ongeveer vijftigduizend bomen die allemaal beheerd worden door Stadswerk072. Daaronder zijn zo’n 5.000 Iepenbomen. Al deze bomen worden onderhouden en nagekeken op ziektes, aantastingen of gebreken om te zorgen dat inwoners en bezoekers van Alkmaar veilig kunnen genieten van een mooie groene omgeving.