Op het dak van Stadswerk072 zijn 540 zonnepanelen in gebruik genomen die ruim 133.000 Kwh per jaar energie opwekken. Deze nieuwe generatie panelen is nog effectiever en levert meer energie.

Zonnepanelen en warmtenet
Stadswerk072 was al aangesloten op warmtenet. Met deze intitiatieven (en andere acties) wil de organisatie de bedrijfsvoering zoveel als mogelijk verduurzamen.

Verduurzamen gemeentelijke panden
In de komende periode worden meer gemeentelijke panden voorzien van nieuwe zonnepanelen. Het verder verduurzamen van de gemeente past goed in de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2016-2020. Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ’Als gemeente hebben we ook een voorbeeldfunctie. Hiermee proberen we inwoners bewust te laten worden dat energie besparen en opwekken met zonne-energie goed is voor het milieu en tevens een rendabele investering is. Het is daarom goed dat Alkmaar zich blijft inspannen voor het verduurzamen van de stad, het landelijk gebied en de regio.’