Sinds november jl. is Stadswerk SW in het bezit van het Proud Partner keurmerk van het werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord. Het MVO-keurmerk is een erkenning voor de manier waarop de organisatie invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. ‘Iets waar we ons dagelijks hard voor maken en ons hart voor inzetten. We zijn dus erg trots!’, aldus Willem Kesting, manager van Stadswerk SW.

Wat houdt de erkenning in
‘Bedrijven die het keurmerk ontvangen voldoen aan een aantal voorwaarden’, licht Willem Kesting toe. ‘Zo bestaat minimaal 5% van het personeelsbestand uit mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons is dat maar liefst 80%. Een andere eis is dat we het opleiden van deze mensen hoog in het vaandel hebben staan en dat ze in het dagelijks werk goed begeleid worden. Daarnaast werken de Proud Partners nauw samen met vergelijkbare bedrijven zoals het UWV en Haltewerk. Stadswerk SW voldoet ruimschoots aan alle gestelde eisen en daarom mochten we de erkenning in ontvangst nemen’.

Waardering
Op de vraag wat de erkenning betekent voor Stadswerk SW antwoordt Kesting, enthousiast, ‘Het voelt als waardering dat wij als bedrijf goed bezig zijn betreffende het werken met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. En dat we gezien worden als een bedrijf dat onderneemt vanuit het hart.’

Stadswerk SW
Stadswerk SW is breed inzetbaar voor beheer, aanleg en onderhoud van (openbaar) groen, milieu- en zwerfafval, en het beheer en onderhoud van sportvelden. Het bedrijf verricht werkzaamheden voor zowel publieke als private partijen. Stadswerk SW is opgericht in 2015 en voortgekomen uit het WNK Groenbedrijf.