Van maandag 3 juni tot en met woensdag 3 juli wordt de rolbrug in West-Graftdijk vervangen voor een ophaalbrug. De brug gelegen aan de Kanaaldijk is gedurende deze periode buiten gebruik.

Van rolbrug naar ophaalbrug
Uit de onderhoudsinspectie is gebleken dat de rolbrug in West-Graftdijk in een slechte staat verkeerd. De brug voldoet dan ook niet meer aan de hedendaagse veiligheidsnormen. In verband met de beperkte ruimte om en nabij de brug is het niet mogelijk om een rolbrug terug te plaatsen. De rolbrug wordt vervangen voor een ophaalbrug waarin details van de ophaalbrug uit 1934 tot 1975 terugkomen.

Werkzaamheden
De brug wordt in de fabriek gemaakt om de overlast voor de bruggebruikers zoveel mogelijk te beperken. De bestaande brug wordt op locatie gedemonteerd. Vervolgens zal de nieuwe ophaalbrug bevestigd worden. Tevens zullen aan beide zijden van de brug aanlegsteigers worden gebouwd.

Doorvaart blijft in de weekenden mogelijk
De brug wordt gedurende de werkzaamheden van maandag 3 juni 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 afgesloten. Gebruikers van de brug kunnen deze periode geen gebruikmaken van de brug. De doorvaart zal voor pleziervaart elk weekend van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandagochtend 7.00 uur vrijgemaakt worden.

Meer informatie
Op de website www.stadswerk072.nl kunt u bij ‘werk in uitvoering’ meer informatie vinden over de actuele werkzaamheden en de exacte omleidingsroutes.