+
-

Restafval kunt u kwijt in de grijze rolcontainer of in de ondergrondse containers. Als we het perfect doen belandt maar 20% van ons afval in het restafval. Restafval wordt verbrand. Dat gebeurt heel zorgvuldig om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Van tien kilo restafval kan een spaarlamp ruim 500 uur branden. Zo wordt uiteindelijk ook het restafval benut!

 

Wat mag bij het Restafval? Check het zelf in de Afvalscheidingswijzer

Heeft u een product dat u wilt weggooien, maar weet u niet bij welke afvalstroom dit moet? Kijk dan in de Afvalscheidingswijzer of download de App voor Android en Apple IOS. Hier kunt u het product invullen en de Afvalscheidingswijzer geeft vervolgens aan bij welke afvalstroom het mag.

restafval