Type project: Reconstructie
Locatie: Diamantweg
Verwachte einddatum: Eind september 2020
Aannemer: SMG (Schot, Min en GP Groot)
Projectleider: Martijn Groot


Aanleiding van het project
Uit weginspecties en gedetailleerd verhardingsonderzoek blijkt dat de Diamantweg grotendeels aan vervanging toe is. Dit is onder andere goed zichtbaar door de rafeling, ernstige spoorvorming en scheuren over grote lengtes in het wegdek. Om verdere achteruitgang te voorkomen en de veiligheid en bereikbaarheid in de toekomst te borgen is reconstructie noodzakelijk. De Diamantweg wordt voor een deel ook klimaatbestendiger. De afwatering van de weg zal tussen de Ivoorstraat en Topaasstraat voortaan via de berm verlopen. Regenwater komt zo eerst in de berm waar het kan infiltreren. Waar mogelijk worden de vluchtheuvels in gras uitgevoerd.

Smaragdweg
Tot voor kort was het plan om ook de Smaragdweg dit jaar uit te voeren. Voor de Smaragdweg is onderhoud minder noodzakelijk en er is dan ook voor gekozen om deze niet dit jaar te reconstrueren.

Werkzaamheden
Het werk bestaat met name uit asfalteringswerkzaamheden. Naar verwachting kan de weg daarna weer minstens 20 jaar mee. Binnen het werk worden, waar nodig, ook plaatselijk rioolreparaties uitgevoerd. Ook wordt de faunatunnel tussen de Robijnstraat en Jadestraat vernieuwd.

Planning
De Diamantweg wordt door samenwerkingsverband Schot, Min en GP Groot (SMG) gereconstrueerd in 3 fases. De werkzaamheden starten maandag 18 mei en worden eind september 2020 afgerond.

Bereikbaarheid
De Diamantweg is een belangrijke ontsluitingsroute voor gebruikers, bewoners en bedrijven in de omgeving. Hinder als gevolg van werkzaamheden is niet te voorkomen, maar door de gekozen fasering zal deze beperkt zijn met een minimale doorlooptijd.

Communicatie
De aanliggende bedrijven worden tijdens de werkzaamheden persoonlijk en direct op de hoogte gehouden. De aangekondigde informatiebijeenkomst voor omliggende bedrijven gaat door de huidige Coronamaatregelen niet door. Voor alle omliggende bedrijven en overige belanghebbenden is de BouwApp beschikbaar. Via de BouwApp houden we u op de hoogte over o.a. planning, fasering, bereikbaarheid en omleidingen. U kunt hier ook vragen en opmerkingen stellen. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code of download de BouwApp gratis in de App Store;
  • Zoek in de BouwApp naar het project 'Diamantweg';
  • Klik op het gele sterretje om het project te volgen.

Contactpersoon
Heeft u op dit moment vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar diamantweg@stadswerk072.nl.

Documenten

Werkzaamheden in beeld

Huidige situatie

Huidige situatie