Type project: Reconstructie
Locatie: Diamantweg
Verwachte einddatum: Nog niet bekend
Aannemer: Nog niet bekend
Projectleider: Martijn Groot


Aanleiding van het project
Uit weginspecties en gedetailleerd verhardingsonderzoek blijkt dat de Diamantweg grotendeels aan vervanging toe is. Dit is onder andere goed zichtbaar door de rafeling, ernstige spoorvorming en scheuren over grote lengtes in het wegdek. Om verdere achteruitgang te voorkomen en de veiligheid en bereikbaarheid in de toekomst te borgen is reconstructie noodzakelijk.

Werkzaamheden
Het werk bestaat met name uit asfalteringswerkzaamheden. Naar verwachting kan de weg daarna weer circa 20 jaar mee. Binnen het werk worden, waar nodig, ook plaatselijk rioolreparaties uitgevoerd.

Planning
De voorbereidingen worden naar verwachting halverwege dit jaar afgerond. De start van de uitvoering staat vooralsnog gepland rond de zomer van 2020. Over de totale duur van dit project kunnen we in dit stadium nog niets zeggen. Dit is afhankelijk van de werkwijze en fasering. Later dit jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst voor bedrijven.

De Diamantweg is een belangrijke ontsluitingsroute voor een groot aantal gebruikers, bewoners en bedrijven in de omgeving. Hinder als gevolg van deze werkzaamheden is niet te voorkomen, maar we zullen deze wel zoveel mogelijk beperken. Dit willen we doen door de belangen in beeld te brengen en hier de fasering en werktijden op af te stemmen. We zijn momenteel al in overleg met regionale partners, marktpartijen en de Bedrijvenvereniging en Parkmanagement Boekelermeer.

Contactpersoon
Heeft u op dit moment vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar diamantweg-smaragdweg@stadswerk072.nl

Documenten
Hier zullen belangrijke documenten, zoals informatiebrieven en ontwerptekeningen geplaatst worden.