Maandagochtend 18 mei gaven Ed de Waal (directeur Schot Infra) en Peter Mol (directeur Stadswerk072) het startsein voor de reconstructie van de Diamantweg.

Uitvoering door samenwerkingsverband SMG
Aannemers Schot Infra, Min en GP Groot hebben besloten om voor dit project hun krachten te bundelen en samen te werken als consortium SMG. Uniek aan dit project is dat Stadswerk072 en SMG al vanaf de voorbereiding samenwerken. Zo kon de gebiedskennis van de lokale partijen al in een vroeg stadium benut worden.

Reconstructie Diamantweg
De Diamantweg vormt een belangrijke verkeersader voor het bedrijventerrein Boekelermeer. Om de hinder en onbereikbaarheid tot een minimum te beperken wordt de Diamantweg in drie fases opnieuw geasfalteerd en klimaatbestendiger ingericht. De werkzaamheden worden eind september 2020 afgerond. Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op de projectpagina Diamantweg of in de BouwApp.