Type project: Riolering
Locatie: De Hoef
Verwachte einddatum: Eind 2021
Projectleider: Martijn Groot


Aanleiding van het project
De aanleiding voor de herinrichting is het riool dat aan vervanging toe was. Het klimaat verandert, met steeds hevigere buien tot gevolg. De huidige riolering is hier niet op berekend en kan het water niet snel genoeg afvoeren met (mogelijk) wateroverlast tot gevolg. Veel regenwater gaat op dit moment naar een rioolwaterzuivering.

Nieuwe inrichting
Gelijktijdig met de aanleg van een nieuw rioolstelsel, pakt Stadswerk072 ook de inrichting van uw leefomgeving aan. Onder andere door het vervangen van de verharding en het aanpassen van de bomen structuur.

Duurzame afwatering
Het rioolstelsel wordt ook klimaatbestendig gemaakt. Daarbij wordt het hemelwater dat op de wegen valt, middels een aparte rioolbuis afgevoerd. Op dit moment worden het hemelwater en het toilet- en douchewater via een gezamenlijke rioolbuis afgevoerd. Door beide waterstromen te scheiden zorgen wij ervoor dat u bij extreme regenbuien geen wateroverlast ondervindt in uw woning. Het hemelwater dat op uw dak valt, wordt in de huidige situatie ook via de regenpijp afgevoerd naar de rioolbuis van uw toilet en douche. Indien mogelijk zullen wij de hemelwaterafvoer afkoppelen en aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool.

Planning
Stadswerk072 is al enige tijd bezig met de herinrichting van De Hoef. Fase 1 omgeving Honthorstlaan, fase 2 omgeving Tooroplaan/Mesdaglaan en fase 3 omgeving Judith Leysterstraat zijn inmiddels gereed. Zoals u in de bewonersbrief van 12 februari 2020 kon lezen, heeft de herinrichting van De Hoef fase 4 helaas enige vertraging opgelopen. Naar verwachting start de herinrichting van de Van de Veldelaan, Cornelis Pronklaan, Schoumanlaan, Troostlaan, Jan Ekelsplein, Johannes van Horstoklaan, Jacob van Strijplein, Cressantlaan en de Koos Stikvoortlaan in juni 2020. De planning van de werkzaamheden is nu nog onbekend. Ons streven is om hier tijdens een inloopavond, medio april 2020, meer duidelijkheid over te geven.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de plattegrond of de planning van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Martijn Groot via het speciale project De Hoef e-mailadres projectdehoef@stadswerk072.nl.

Documenten