Type project: Riolering
Locatie: De Hoef
Verwachte einddatum: Maart 2023
Aannemer: Kreeft Infra
Projectleider:
 Martijn Groot


Aanleiding van het project
De aanleiding voor de herinrichting is het riool dat aan vervanging toe was. Het klimaat verandert, met steeds hevigere buien tot gevolg. De huidige riolering is hier niet op berekend en kan het water niet snel genoeg afvoeren met (mogelijk) wateroverlast tot gevolg. Veel regenwater gaat op dit moment naar een rioolwaterzuivering.

Nieuwe inrichting
Gelijktijdig met de aanleg van een nieuw rioolstelsel, pakt Stadswerk072 ook de inrichting van uw leefomgeving aan. Onder andere door het vervangen van de verharding en het aanpassen van de bomen structuur.

Duurzame afwatering
Het rioolstelsel wordt ook klimaatbestendig gemaakt. Daarbij wordt het hemelwater dat op de wegen valt, middels een aparte rioolbuis afgevoerd. Op dit moment worden het hemelwater en het toilet- en douchewater via een gezamenlijke rioolbuis afgevoerd. Door beide waterstromen te scheiden zorgen wij ervoor dat u bij extreme regenbuien geen wateroverlast ondervindt in uw woning. Het hemelwater dat op uw dak valt, wordt in de huidige situatie ook via de regenpijp afgevoerd naar de rioolbuis van uw toilet en douche. Indien mogelijk zullen wij de hemelwaterafvoer afkoppelen en aansluiten op het nieuwe hemelwaterriool.

Planning
Stadswerk072 is al enige tijd bezig met de herinrichting van De Hoef. Zoals u in de bewonersbrief van 12 februari 2020 kon lezen, heeft de herinrichting van De Hoef fase 4 helaas enige vertraging opgelopen. Door onvoorziene omstandigheden, zoals de Coronacrisis, loopt het project wederom vertraging op.

Naar verwacht start de herinrichting van de Van de Veldelaan, Cornelis Pronklaan, Schoumanlaan, Troostlaan, Jan Ekelsplein, Johannes van Horstoklaan, Jacob van Strijplein, Cressantlaan en de Koos Stikvoortlaan in september 2020. Ons streven is om in augustus meer informatie over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden te delen met de bewoners. Momenteel denken wij na over een alternatief voor de inloopavond, omdat deze in verband met de Corona-maatregelen niet mogelijk is.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de plattegrond of de planning van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Martijn Groot via het speciale project De Hoef e-mailadres projectdehoef@stadswerk072.nl.

Documenten