Type project: Nieuwbouw
Locatie: Vroonermeer Noord
Verwachte einddatum: 2023
Aannemer: KWS Infra
Projectleider: Jan van Diepen


Aanleiding van het project
In de nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord worden 700 woningen gebouwd. Het project bestaat uit een variatie van woningbouw in de gemeente Alkmaar en een recreatiegebied met water en groen in de gemeente Langedijk. Stadswerk072 heeft de projectleiding en verzorgt de inrichting van de openbare ruimte. Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting zijn de groene uitstraling van de wijk en het klimaatadaptief opvangen van het regenwater.  

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van de wijk. Voordat de bouw kan starten, moet het terrein opgehoogd worden en worden de riolering en de bouwwegen aangelegd. Na de bouw worden de definitieve bestrating, het groen, de verlichting en speelvoorzieningen aangebracht. In 2019 is de aanleg van het recreatiegebied grotendeels afgerond. De woningen van fase 2 (het middelste deel) zijn opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht. Fase 3 (het meest noordelijke deel) is inmiddels bouwrijp gemaakt en de bouw is begonnen.        

Planning
Voor 2020 staan het woonrijp maken van fase 3 en het bouwrijp maken van fase 4 op de planning. Dit jaar starten de voorbereidingen voor de verdere inrichting van de eilanden met groen en speelvoorzieningen. Net als de voorbereiding voor de verbindingen tussen de eilanden met bruggen.

Werkzaamheden in beeld

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jan van Diepen via jvandiepen@stadswerk072.nl of met de toezichthouder Paul Visser via pvisser@stadswerk072.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de nieuwbouwwijk op de website van Vroonermeer Noord.