Type project: Riolering
Locatie: Dorpsstraat, Alkmaar
Verwachte einddatum: Maart 2019
Aannemer: Schot Alkmaar


Aanleiding van het project
Tijdens de reguliere rioolinspectie kwamen er diverse technische gebreken aan het licht ter hoogte van Dorpsstraat 33 t/m 39. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er bij hevige regenval vuilwater op straat komt te staan. Stadswerk072 heeft daarom besloten om de riolering tussen Dorpsstraat 33 en 39 in zijn geheel te vervangen.

Ontwerp en aanbesteding
Op woensdag 28 november organiseerden wij een inloopavond voor de bewoners. Tijdens deze avond toonden wij de presentatietekening van waar de werkzaamheden plaatsvinden. De tekening vindt u ook terug op deze pagina onder het kopje documenten. In tegenstelling tot wat er in de informatiebrief stond, gaat Schot Infra de werkzaamheden uitvoeren.  

Start werkzaamheden
Het werk gaat op 14 januari 2019 van start. De planning is dat de werkzaamheden duren tot en met begin maart 2019.  

Planning en fasering
Voor de afvoer van het hemelwater komt er een aparte leiding. Daarmee komt er meer ruimte in het rioolstelsel, zodat vuilwater op straat tot het verleden gaat behoren. Wij proberen de weg zoveel mogelijk open te houden. Helaas, is het niet onoverkomelijk dat er op een gegeven moment toch een gehele stremming zal komen. Dit tijdstip zal aangegeven worden met informatieborden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sytze van Wagtendonk via svwagtendonk@stadswerk072.nl of 072 - 548 84 74.

Documenten