Type project: Groen
Locatie: Alkmaar
Verwachte einddatum: 31 december 2019
Projectleider: Klaas Bos


Aanleiding van het project
De huidige beplanting is in de loop der jaren van mindere kwaliteit geworden en daarom toe aan vervanging. In sommige gevallen worden de plantsoenen daarom omgevormd naar een combinatie van gras en beplanting.

Ontwerp
Bij de herinrichting houden we rekening met de karakteristiek van de wijk . Waar mogelijk besteden we aandacht aan het toepassen en behouden van natuurwaarden. Tot slot spelen ook de kosten van het onderhoud een rol bij de keuze van de nieuwe inrichting. Op de situatietekening is aangegeven hoe de plantsoenen en groenstroken worden ingericht.

Projecten

Meer informatie over groen projecten vindt u op de volgende pagina's: