Type project: Wegen en riolering
Locatie: Dorpsstraat Oterleek
Verwachte einddatum: Eind maart 2019
Aannemer: Haarsma Groep
Projectleider: Mark Deckers


Aanleiding van het project
Uit een inspectie bleek dat het asfalt in de Dorpsstraat in Oterleek niet meer voldoet aan de gestelde normen. Het vervangen van de bestrating is aanleiding om ook te kijken naar de overige onderdelen van de openbare buitenruimte in de straat. Er is besloten om niet alleen de verharding van de straat te vernieuwen, maar ook het rioolstelstel en een deel van de beschoeiing te vervangen.  

Ontwerp en aanbesteding
Gezien de staat van het onderhoud en het dorpse karakter van de omgeving is besloten om het asfalt te vervangen voor gebakken klinkers.

Planning
Naar verwachting zal het werk eind maart 2019 afgerond zijn.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Mark Deckers via mdeckers@stadswerk072.nl of 072-5488695.

Documenten
- Bewonersbrief 12-12-2018
- Ontwerp nieuwe situatie tekening 1

- Ontwerp nieuwe situatie tekening 2
- Ontwerp nieuwe situatie tekening 3
Brief uitkomsten bewonersavond
- Folder
- Bewonersbrief 11-10-2018