Type project: Groen
Locatie: Ons Park
Verwachte einddatum: Mei 2020
Projectleider: Joost Slooves


Aanleiding van het project
In het gebied rondom de nieuwbouw van project Ons Park aan de Frederik Hendriklaan en de groenzone achter de woningen van de Gijsbrechtstraat staan veel bomen, die aan het einde van hun levensduur zijn. De bomen zijn te groot geworden voor de plek waar ze staan en veroorzaken risico's door instabiliteit en losse takken.

Groenplan
Voor de nieuwe parkachtige inrichting van het gebied is een groenplan gemaakt. Er is in het nieuwe groenplan rekening gehouden met compensatie van de te kappen bomen door veel nieuwe bomen en heesters terug te planten. Ook blijven meerdere bestaande bomen langs het water gehandhaafd om het zicht, vanaf de overzijde richting de nieuwe bebouwing, zo groen mogelijk te houden. Het groenplan vindt u terug op deze pagina onder het kopje documenten.

Planning
De planning is om de bomen, na het doorlopen van de vergunningsprocedure, in september of oktober 2019 te verwijderen.  

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project of het groenplan? Dan kunt u contact opnemen met Joost Slooves via jslooves@stadswerk072.nl of 072 - 548 80 37.

Documenten