In opdracht van Stadswerk072 heeft Wareco ingenieurs een onderzoek uitgevoerd naar de grond-wateroverlast in de wijk Bergerhof, in Alkmaar. Aanleiding is de vochtoverlast die bewoners in de wijk Bergerhof in Alkmaar ervaren in (onder andere) hun souterrains. 

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het bepalen in hoeverre de grondwatersituatie in de wijk leidt tot grondwateroverlast voor de bewoners. Mogelijk vormen verschillende factoren samen voor het vochtprobleem. Hierbij kijken we onder andere naar de grondwaterstanden in de wijk, de werking van de drainage en de infiltratiestrook langs de Kruseman van Eltenweg.

Het onderzoeksrapport
Het onderzoek is gestart in november 2017 en afgerond in mei 2018. Hieronder vindt u de link naar het definitieve rapport, waarin de resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd.
- Onderzoeksrapport
- Bijlagen 1 t/m 5
- Bijlagen 6 t/m 11