Type project: Herinrichting
Locatie: Nieuw Overdie Oost - Reinaertlaan e.o.
Verwachte startdatum: Tweede helft 2021
Verwachte einddatum:
2023
Aannemer: Nog niet bekend
Projectleider: Sytze van Wagtendonk


Aanleiding van het project
De wijk Nieuw Overdie in het zuidoosten van Alkmaar is aangelegd in de jaren zestig. De meeste voorzieningen, zoals de wegen en de riolering, stammen uit die tijd en zijn aan vervanging toe. Het opbreken van de straten biedt gelijk kansen om de straten en het groen opnieuw in te richten. In het nieuwe ontwerp trachten we de wijk duurzaam en klimaatbestendig in te richten. Zo wordt het regenwater in de ondergrond geïnfiltreerd en het overtollige regenwater gecontroleerd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Om de hittestress tegen te gaan, worden er meer heesters en bomen in de wijk geplant.

Werkzaamheden
Bij dit project gaat de gehele buitenruimte op de schop en wordt het gebied opnieuw ingericht. Tijdens de werkzaamheden worden de verharding, de riolering en een groot gedeelte van het aanwezige groen vervangen. Hierbij zal samen met de woningbouwcorporaties en de bewoners gezocht worden naar een juiste balans tussen parkeren, recreëren en groen.

Planning
De voorbereiding voor dit project is inmiddels gestart. In het najaar van 2020 informeren we de bewoners. In verband met de Corona-maatregelen is nog onduidelijk op welke wijze dit zal gebeuren. Naar verwachting starten we in de tweede helft van 2021 met de uitvoerende werkzaamheden. Op de pagina zullen wij regelmatig updates plaatsen van de voortgang van de werkzaamheden.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sytze van Wagtendonk (projectleider) via projectoverdie@stadswerk072.nl.

Foto's huidige situatie