Type project: Groot onderhoud bestrating en riolering
Locatie: Munnikenweg, Oudorp
Verwachte einddatum: Maart 2021
Projectleider: Martijn Groot


Aanleiding van het project
De bestrating en een deel van het riool van de Munnikenweg voldoen niet meer aan de gestelde normen. Om dit weer op het gewenste niveau te krijgen is onderhoud noodzakelijk.

Werkzaamheden
Het riool wordt op diverse locaties aan de Munnikenweg vervangen of aangepast. Ook zullen enkele rioolaansluitingen bij woningen worden vervangen. De gebakken klinkers en kinderkopjes worden over de gehele lengte tussen de Kasteellaan en Munnikenweg 73 opnieuw bestraat. De Munnikenweg heeft sinds 2018 een plekje op de gemeentelijke monumentenlijst gekregen. Dit betekent dat de huidige uitstraling van de weg onveranderd zal blijven. De werkzaamheden worden hierop afgestemd. Daarnaast zullen archeologen tijdens de werkzaamheden meekijken.

De rioolwerkzaamheden worden voorafgaand aan de werkzaamheden aan het straatwerk uitgevoerd. In verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten zal niet meer dan 80 meter straatwerk tegelijkertijd worden aangepakt. Woningen blijven gedurende het werk altijd te voet bereikbaar.

Planning
Op dit moment is de voorbereiding van dit werk in volle gang. Naar verwachting zal de opdracht begin september 2020 aan de uitvoerend aannemer worden verstrekt. Rond deze tijd wordt ook de omgeving geïnformeerd over de planning van het werk.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Martijn Groot (projectleider) via mgroot@stadswerk072.nl

Documenten