Herinrichting Moermontlaan opgeleverd!
De aanleiding voor de integrale vernieuwing is het nodige onderhoud aan de verhardingen van de straten en trottoirs. Dit biedt de kans om gelijktijdig het groen, de openbare verlichting en waar nodig de riolering aan te pakken. Daarnaast kunnen we hiermee de inrichting van de openbare ruimte aanpassen aan de hedendaagse normen en wensen.

Werkzaamheden
Er zijn verschillen werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd:
- vernieuwen verhardingen en straatmeubilair;
- vergroening van de wijk met nieuwe vaste planten, heesters en bomen
- onderhoud openbare verlichting;
- plaatselijk onderhoud aan riolering.

Het projectgebied (gelegen in Oudorperpolder, ten noordoosten van het winkelcentrum Polderhof) bestaat uit de straten: Moermontlaan, Ravelijn, Rammekens, Cannenburg, Sonnenburg, Vredenburg, Pijnssen en een deel van de Dintelstraat. De herinrichting is in ca. 8 fases uitgevoerd door aannemer Infra Consult van Dooren en is in februari 2019 opgeleverd. Meer informatie over de fasering en het ontwerp kunt u vinden onder het kopje “Alle documenten”.

Het ontwerp en groenplan
Het ontwerp met verbetervoorstellen is tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners. Een deel van de reacties is meegenomen in het ontwerp en de resultaten hiervan zijn tevens teruggekoppeld aan bewoners. Voor deze projectpagina is een leesbare presentatietekening gemaakt van het ontwerp op basis van de technische tekeningen. U kunt het ontwerp hier bekijken.
Tijdens het ontwerp is een ‘vlekkenplan’ van de groenindeling gepresenteerd. Dit is uitgewerkt in detailtekeningen die u vindt onder het kopje 'Documenten'. Daarin worden per groenvak de plant- en boomsoorten benoemd. Hiermee krijgt u een impressie van de gebruikte groensoorten.

Alle documenten
Hieronder vindt u alle relevante documenten omtrent dit project.
- Ontwerp Herinrichting Moermontlaan e.o.
- Plantkeuze Moermontlaan
- Moermontlaan beplanting Detail D01
- Moermontlaan beplanting Detail D02
- Moermontlaan beplanting Detail D03
- Moermontlaan herplant locatie bomen D01
- Moermontlaan herplant locatie bomen D02
- Moermontlaan herplant locatie bomen D03
- Faseringstekening