Herinrichting Moermontlaan e.o. bijna afgerond!
De aanleiding voor de integrale vernieuwing is het nodige onderhoud aan de verhardingen van de straten en trottoirs. Dit biedt de kans om gelijktijdig het groen, de openbare verlichting en waar nodig de riolering aan te pakken. Daarnaast kunnen we hiermee de inrichting van de openbare ruimte aanpassen aan de hedendaagse normen en wensen.

Werkzaamheden
Er vinden verschillen werkzaamheden plaats waarbij de straten inclusief trottoirs gefaseerd worden opgebroken en vernieuwd.
Dit gaan we op hoofdlijnen doen:

- vernieuwen verhardingen en straatmeubilair;
- vergroening van de wijk met nieuwe vaste planten, heesters en bomen
- onderhoud openbare verlichting;
- plaatselijk onderhoud aan riolering.
Het projectgebied (gelegen in Oudorperpolder, ten noordoosten van het winkelcentrum Polderhof) bestaat uit de straten Moermontlaan, Ravelijn, Rammekens, Cannenburg, Sonnenburg, Vredenburg, Pijnssen en een deel van de Dintelstraat. De herinrichting wordt in ca. 8 fases uitgevoerd door aannemer Infra Consult van Dooren en is naar verwachting eind november 2018 gereed. Meer informatie over de fasering en het ontwerp kunt u vinden onder het kopje “Alle documenten”.

Planning
De uitvoering is gestart op 2 juli 2018 en zou naar verwachting afgerond zijn op 30 november 2018. Door een samenloop van omstandigheden duren de werkzaamheden langer dan gepland. Zo zijn de werkzaamheden in de laatste fase bewerkelijker dan we hadden verwacht en is het project uitgebreid met extra werkzaamheden, zoals de extra vergroening aan het binnenplein Rammekens / Ravelijn. Daarnaast kon het parkeerterrein aan de Dintelstraat nog niet heringericht worden, omdat deze tot aan het einde van het project gebruikt is als tijdelijke grondopslag.

De laatste werkzaamheden worden in de week van 3 januari 2019 afgerond. Gedurende de kerstvakantie wordt er niet gewerkt.

Fasering
De werkzaamheden worden volgens deze fasering uitgevoerd. Het plan: geleidelijk “de buurt uit werken’ en de Moermontlaan als logistieke hoofdroute gebruiken. Bouwverkeer rijdt dan zo min mogelijk over het nieuwe werk en de bereikbaarheid van straten en parkeerplaatsen blijft geoptimaliseerd. De aangegeven planning en fasering zijn indicatief en kunnen door omstandigheden wijzigen.

Het ontwerp en groenplan
Het ontwerp met verbetervoorstellen is tijdens de inloopavond van 11 juli 2017 gepresenteerd aan de bewoners. Een deel van de wensen is meegenomen in het ontwerp en de resultaten hiervan zijn tevens teruggekoppeld aan bewoners. Voor deze projectpagina is een leesbare presentatietekening gemaakt van het ontwerp op basis van de technische tekeningen. U kunt het ontwerp hier bekijken.
Tijdens het ontwerp is een ‘vlekkenplan’ van de groenindeling gepresenteerd. Dit is uitgewerkt in detailtekeningen die u vindt onder het kopje 'Documenten'. Daarin worden per groenvak de plant- en boomsoorten benoemd. Hiermee krijgt u een impressie van de gebruikte groensoorten en van het eindbeeld na de herinrichting. De nieuwe vaste planten, heesters en bomen worden in de maanden september t/m november aangeplant.

Vragen tijdens de uitvoering
Stadswerk072 doet er alles aan om de overlast te beperken.
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden in het algemeen dan kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. M. de Buck, via 072-5489209 of mdebuck@stadswerk072.nl.

Alle documenten
Hieronder vindt u alle relevante documenten omtrent dit project. Deze lijst wordt gedurende de uitvoering bijgewerkt.
- Ontwerp Herinrichting Moermontlaan e.o.
- Plantkeuze Moermontlaan
- Moermontlaan beplanting Detail D01
- Moermontlaan beplanting Detail D02
- Moermontlaan beplanting Detail D03
- Moermontlaan herplant locatie bomen D01
- Moermontlaan herplant locatie bomen D02
- Moermontlaan herplant locatie bomen D03
- Faseringstekening
- Bewonersbrief fase 1 Cannenburg
- Bewonersbrief fase 1 Vredenburg
- Bewonersbrief fase 2