Type project: Herinrichting
Locatie: Koedijkerstraat
Verwachte einddatum: Eind 2020
Projectleider: Martijn Groot


Aanleiding van het project
De laatste jaren is een groot deel van de openbare ruimte in Overstad opnieuw ingericht. Nu is het deel van de Koedijkerstraat, tussen de Zes Wielen en de Pettemerstraat, aan de beurt. Na de herinrichting zal de Koedijkerstraat weer voldoen aan het huidige verkeerskundig beleid.

Werkzaamheden
De meest opvallende aanpassingen zijn de, door een groene berm, gescheiden rijbanen en de rotonde ter hoogte van de Zijperstraat. Vooruitlopend op de herinrichting worden de kabels en leidingen verlegd. Vervolgens is het op een aantal locaties nodig om de bestaande verharding en het bestaande groen te verwijderen. In een volgende fase zal de nieuwe verharding worden aangebracht. Tot slot zal in het plantseizoen (oktober 2020 tot maart 2021) de beplanting worden aangebracht.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hierbij wordt de Koedijkerstraat in bepaalde periodes gedeeltelijk afgesloten. Tijdens deze momenten is doorgang mogelijk, maar zal er sprake zijn van verkeershinder. De Koedijkerstraat zal in bepaalde periodes ook in zijn geheel worden afgesloten. Door een goede planning en fasering proberen wij de hinder tot het minimale te beperken.

Planning
Op dit moment is de voorbereiding van dit werk in volle gang. Naar verwachting zal de opdracht halverwege 2020 aan de uitvoerend aannemer worden verstrekt. Rond deze tijd wordt ook de omgeving geïnformeerd over de planning van het werk.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Martijn Groot (projectleider) via koedijkerstraat@stadswerk072.nl.

Documenten