Type project: Kademuurvervanging
Locatie: Tuingracht De Rijp
Verwachte einddatum: Eind 2021
Projectleider: Jaco Vijn


Aanleiding van het project
Uit inspectie is gebleken dat de kademuur in slechte staat verkeerd en toe is aan vervanging. Dit resulteerde in de start van het project kademuurvervanging Tuingracht.

Werkzaamheden
Bij het project kademuurvervanging Tuingracht wordt er een nieuwe kademuur op dezelfde locatie gerealiseerd. Zodra er meer bekend is over de werkzaamheden volgt hier een uitgebreidere omschrijving.

Planning
Intussen is het Voorlopig Ontwerp besproken in het klein comité Tuingracht. Begin februari 2020 zal het Definitief Ontwerp besproken worden met het klein comité. Vervolgens zal er een informatieavond georganiseerd worden voor belanghebbenden in de omgeving van de Tuingracht. Hier worden het Definitief Ontwerp, de eerste plannen voor de uitvoering en de planning gepresenteerd. Hierna wordt een aannemer geselecteerd voor de uitvoering. De planning is, rekening houdend met de Midwinterfeesten van december 2020, om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de uitvoering. 

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Jaco Vijn via projecttuingracht@stadswerk072.nl.

Documenten