Type project: Kademuurvervanging
Locatie: Tuingracht De Rijp
Verwachte einddatum: Eind 2021
Projectleider: Otto van der Wal


Aanleiding van het project
Uit inspectie is gebleken dat de kademuur in slechte staat verkeerd en toe is aan vervanging. Dit resulteerde in de start van het project kademuurvervanging Tuingracht.

Werkzaamheden
Bij het project kademuurvervanging Tuingracht wordt er een nieuwe kademuur op dezelfde locatie gerealiseerd. Zodra er meer bekend is over de werkzaamheden volgt hier eenĀ uitgebreidere omschrijving.

Planning
Rond juli 2019 zal Stadswerk072 met een aangepast Voorlopig Ontwerp komen. Dit ontwerp wordt eerst in het klein comitƩ Tuingracht besproken en eventueel aangepast. Vervolgens zal er een informatieavond georganiseerd worden voor belanghebbenden in de omgeving van de Tuingracht. Na de informatieavond wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en wordt er een aannemer geselecteerd voor de uitvoering. Als er meer bekend is over de planning zal deze hier gedeeld worden.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project. Dan kunt u contact opnemen met Otto van der Wal via owal@stadswerk072.nl.

Documenten