Type project: Vervangen kademuur
Locatie: Sluiskade West-Graftdijk
Verwachte einddatum: December 2020
Aannemer: Oosterhof Holman
Projectleider: Joost van Blokland


Aanleiding van het project
De kademuur aan de noordzijde van de Sluiskade is door grote vervormingen toe aan vervanging.

Werkzaamheden
Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van een stalen damwandscherm. De eerste 25 meter vanaf de sluis wordt voorzien van betonnen elementen met een metselwerk bekleding. Daarnaast wordt vervuilde grond achter de kademuur verwijderd. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk vanaf het water plaats.

Planning
In april 2020 is de gasleiding vervangen. De werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de kademuur starten half september 2020 en zullen begin december 2020 afgerond zijn. 

Contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Joost van Blokland via jvanblokland@stadswerk072.nl.

Documenten