Type project: Reconstructie
Locatie: Johan Wagenaarkade
Verwachte einddatum: Begin 2020
Aannemer: Dura Vermeer
Projectleider: Rick Boumans


Aanleiding voor het project
Uit de inspectiegegevens blijkt dat de verhardingen van het fietspad en de stoepen van een deel van de Johan Wagenaarkade niet meer voldoen aan de gestelde normen. Het gaat om het gedeelte van de Johan Wagenaarkade tussen de Beethovensingel en de fietstunnel onder de N9.

Werkzaamheden
De tegels van het fietspad worden vervangen door asfalt. In het kader van klimaatbestendigheid worden in de nieuwe situatie het fietspad en het trottoir op gelijk niveau aangebracht. Zo kan het regenwater via de berm naar de sloot worden afgevoerd. De woningen blijven gedurende de uitvoeringsperiode te voet bereikbaar. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina werk in uitvoering.

Planning
Aannemer Dura Vermeer start op woensdag 27 november met de werkzaamheden. Als de weersomstandigheden meewerken zullen de werkzaamheden begin 2020 worden afgerond. 

Contact
Wij doen er alles aan om de overlast van de werkzaamheden te beperken. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 15:00 uur contact opnemen met Rick Boumans per e-mail rboumans@stadswerk072.nl.

Werkzaamheden in beeld