Type project: Reconstructie
Locatie: Hertog Aalbrechtweg
Verwachte einddatum: September 2019
Aannemer: Gebr. Min BV
Projectleider: Rick Boumans


Aanleiding voor het project
De aanleiding voor het project ‘Hertog Aalbrechtweg’ is de gewenste herindeling van de parkeervakken van de openbare ruimte in het gebied. Zowel de bedrijven als omwonenden ervaren overlast van de hoge parkeerdruk. Met deze herinrichting worden 43 extra parkeervakken gecreëerd. Door de reconstructie van de parkeervakken dient het huidige fietspad verplaatst te worden richting het water. Dit biedt de kans om het fietspad te verbreden en het comfort en de doorstroming van deze belangrijke fietsroute te verbeteren. Het verbreden van het fietspad wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit grond- bestratings- en asfaltwerkzaamheden. In het kader van klimaatbestendigheid zal het regenwater van de nieuwe parkeervakken afwateren naar de berm en de naastgelegen sloot. De bedrijven en huizen van omwonenden blijven gedurende de uitvoeringsperiode altijd bereikbaar.

Planning
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV gaat de werkzaamheden uitvoeren. Om de parkeeroverlast voor de omliggende bedrijven te beperken zullen de werkzaamheden tijdens de bouwvak (vanaf halverwege juli tot eind augustus) plaatsvinden. Daarnaast wordt het werk in fases uitgevoerd om tijdens de uitvoering zoveel mogelijk parkeergelegenheid beschikbaar te houden. De aannemer stuurt voorafgaand aan de werkzaamheden nog een brief met meer informatie over de werkzaamheden, de definitieve planning en fasering.

Werkzaamheden in beeld

Contact
Wij doen er alles aan om de overlast van de werkzaamheden te beperken. Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u op de pagina werk in uitvoering. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur contact opnemen met Rick Boumans (projectleider): telefonisch via 072-5489402 of per e-mail rboumans@stadswerk072.nl. Bij geen gehoor kunt u bellen met de toezichthouder dhr. R. Spijker op 06-52438471.

Documenten

In samenwerking met

Provincie NH

Gemeente Alkmaar