Type project: Herinrichting
Locatie: Ziekenhuis en omgeving
Start uitvoering: Nog niet bekend
Projectleider: Joost Slooves


Introductie project
Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is in ontwikkeling. De komende jaren vindt in verschillende fases de vernieuwbouw van het ziekenhuis plaats. Stadswerk072 zorgt voor de voorbereiding van het groot onderhoud en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het ziekenhuis. Dit project bestaat uit de volgende deelprojecten die in voorbereiding zijn:

  • Herinrichting Prinses Julianalaan;
  • Grondwatermonitoring Alkmaarderhout i.v.m. nieuwbouw fase 1 Noordwest ziekenhuis.

Werkzaamheden
De gemeentelijke infrastructuur en de openbare ruimte worden aangesloten op het nieuwe ziekenhuis. Daarnaast gaan we groot onderhoud uitvoeren en worden straten opnieuw ingericht.

Planning
Dit project is nu nog in voorbereiding. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering gaat starten.

Meer informatie
Meer informatie over de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis vindt u op de site van gemeente Alkmaar.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Joost Slooves via jslooves@stadswerk072.nl.