Type project: Herinrichting
Locatie: Thomas a Kempislaan, Overdie
Verwachte einddatum: April 2021
Aannemer: Nog niet bekend
Projectleider: Leontine van Velzen


Aanleiding van het project
De huidige riolering en bestrating zijn toe aan vervanging. Het opbreken van de straat biedt de gelegenheid om gelijktijdig werkzaamheden aan onder andere het groen en de openbare verlichting te verrichten. Met de herinrichting kunnen we de leefomgeving verbeteren en de wateroverlast beperken. Zo komen er wadi’s in de wijk waardoor er meer water in de ondergrond kan worden opgevangen.

Werkzaamheden
De riolering, het asfalt en de overige bestrating worden vervangen. De grasvelden worden ingericht als wadi's. Een wadi helpt verdroging van de bodem tegengaan en vormt een buffer bij overvloedige regenval. Het regenwater verzamelt zich in de wadi en kan zo in de bodem infiltreren. Daarnaast wordt de wijk voorzien van nieuwe beplanting en worden de lichtmasten vervangen.  

Planning
Stadswerk072 is al enige tijd bezig met de herinrichting van Overdie. Fase 1: omgeving Roelantstraat en fase 2: omgeving Percivalstraat zijn inmiddels gereed. In het najaar van 2020 start de herinrichting van fase 3: omgeving Thomas a Kempislaan. Naar verwachting zullen wij dit project april 2021 afronden.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Leontine van Velzen via projectoverdie@stadswerk072.nl.

Documenten