Type project: Groen
Locatie: Alkmaar
Verwachte einddatum: Doorlopend
Projectleider: Paul Weidema


Aanleiding van het project
De huidige beplanting is in de loop der jaren van mindere kwaliteit geworden en daarom toe aan vervanging. Het groenbeleid van de gemeente Alkmaar is gericht op eenvoudig, maar goed onderhouden groen in de wijken. In sommige gevallen worden de plantsoenen daarom omgevormd naar een combinatie van gras en beplanting.

Ontwerp
Bij de herinrichting houden we rekening met de uitgangspunten van het groenbeleidsplan. Daarin staat onder meer de karakteristiek van de wijk beschreven. Waar mogelijk besteden we aandacht aan het toepassen en behouden van natuurwaarden. Tot slot spelen ook de kosten van het onderhoud een rol bij de keuze van de nieuwe inrichting. Op de situatietekening is aangegeven hoe de plantsoenen en groenstroken worden ingericht. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van het plan.

Projecten

Meer informatie over groen projecten vindt u op de volgende pagina's: