Type project: Aanleg fietspad
Locatie: Olympiapark
Verwachte einddatum: September 2020
Aannemer: Haarsma
Projectleider: Joost Slooves


Aanleiding van het project
Gemeente Alkmaar wil fietsen in Alkmaar nog prettiger en veiliger maken. Onderdeel van het programma 'Alkmaar Fietst' is om langs de rand van het Olympiapark een recreatieve fietsverbinding aan te leggen tussen de Meerweg en de Bergerweg.

Planning
De aanleg van het fietspad zal in delen uitgevoerd worden. Vanaf de Meerweg wordt het fietspad doorgetrokken naar de Hoeverweg. Dit fietspad vormt het eerste deel van de landschapsrand tussen de Meerweg en de Bergerweg. Het nieuw aan te leggen fietspad sluit aan op het recent aangelegde fietspad tussen de Hoeverweg en de Olympiaweg.

Later dit jaar volgt ook de aanleg van het fietspad achter het evenemententerrein en de hockeyvelden.

Werkzaamheden
Het werk bestaat met name uit het ontgraven van de grond en het aanbrengen van de fundering en hetĀ asfalt. Daarnaast wordt er langs het nieuwe fietspad een waterpartij gegraven en gaan we de bermen inzaaien.

Planning
De werkzaamheden startenĀ eind mei en worden eind september 2020 afgerond.

Contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Roel Spijker via rspijker@stadswerk072.nl of 06-52438471.

Documenten