Type project: Nieuwbouw
Locatie: De Pauw in De Rijp
Verwachte einddatum: Eind 2021
Aannemer: Schot Infra
Projectleider: Jaco Vijn


Aanleiding van het project
In de nieuwbouwwijk De Pauw, aan de rand van De Rijp, worden 142 woningen gebouwd. Dit nieuwbouwplan bestaat uit 4 fasen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. In fase 3 en 4 worden nog 70 woningen gebouwd. Stadswerk072 organiseert en begeleidt de aanleg van het bouwterrein. Als de woningen gebouwd zijn, verzorgen wij ook de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van de bestrating, de bruggen, de riolering, beplanting en de openbare verlichting.    

Werkzaamheden
Inmiddels zijn de bouwwegen en de riolering aangelegd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aanleggen van de meeste bruggen in de wijk. Na de realisatie van de genoemde woningen zal de openbare ruimte definitief worden ingericht. Voor de brug aan de noordzijde van de wijk moet de locatie nog worden bepaald. 

Planning
Er is reeds gestart met de woningbouw. Naar verwachting zal de realisatie van de woningen medio maart 2021 afgerond zijn. Pas nadat alle woningen zijn opgeleverd, zal gestart worden met de inrichting van de openbare ruimte. Dit staat nu op de agenda om hier medio maart 2021 mee te starten en dit rond de winter van 2021 af te ronden. Het opleveren van de bruggen in de wijk staat gepland voor medio april 2020. 

Werkzaamheden in beeld

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Jaco Vijn via jvijn@stadswerk072.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de nieuwbouwwijk op de website van De Pauw