Type project: Herinrichting
Locatie: Spieghelstraat, Coornhert- en Kortenaerkade
Verwachte einddatum: Eind 2021
Projectleider: Jaco Vijn


Aanleiding van het project
De openbare ruimte in Oud-Overdie is de laatste jaren al voor een deel opnieuw ingericht. Nu zijn de Spieghelstraat, Coornhert- en Kortenaerkade aan de beurt. Na de herinrichting zal de openbare ruimte weer heel wat jaren mee kunnen.

Werkzaamheden
Het werk zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Hierbij is het uitgangspunt dat maximaal 70 meter straat opgebroken zal worden. Dit garandeert de bereikbaarheid van de omgeving voor bewoners en hulpdiensten. Wel dient u er rekening mee te houden dat uw woning gedurende een periode enkel te voet bereikbaar zal zijn.

Vooruitlopend op de herinrichting worden de kabels en leidingen verlegd. Vervolgens is het op een aantal locaties nodig om de bestaande verharding, het riool en het bestaande groen worden te verwijderen. Tijdens de volgende fase wordt de nieuwe verharding aangebracht. Tot slot zal in het plantseizoen (oktober tot maart) de beplanting, inclusief nieuwe bomen, worden aangebracht. Door een goede planning en fasering wordt getracht de hinder tot het minimaal noodzakelijke te beperken.

Planning
Op dit moment is het werk aan de Spieghelstraat al in volle gang. Deze werkzaamheden zijn nodig om de bouw van het appartementencomplex van Woonwaard mogelijk te maken. De definitieve herinrichting van de Spieghelstraat zal gezamenlijk met de Coornhert- en Kortenaerkade opgepakt worden.

Voor de Coornhert- en Kortenaerkade is reeds een schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp zal verder uitgewerkt worden in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is in te zien tijdens een inloopavond voor bewoners. Door de Corona-maatregelen zal deze informatieavond iets anders gaan dan normaal. Momenteel denken wij na over alternatieven.

Naar verwachting zal de opdracht in de eerste helft van 2021 aan de uitvoerend aannemer worden verstrekt. Rond deze tijd wordt ook de omgeving geïnformeerd over de planning van het werk.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Jaco Vijn(projectleider) via jvijn@stadswerk072.nl.

Documenten