Type project: Herinrichting
Locatie: Camphuysenstraat
Verwachte einddatum: Juni 2020
Aannemer: GP Groot
Projectleider: Rick Boumans


Aanleiding van het project
De aanleiding voor het opstarten van het project ‘Herinrichting Camphuysenstraat ’ is de gerealiseerde nieuwbouw. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig aangelegd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan globaal uit het ontgraven van het werkgebied, het aanbrengen van de verharding en het planten van groen.

Planning
Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren vanaf vrijdag 8 mei tot begin juni. Er zal in 3 fases worden gewerkt. De verschillende fases vindt u terug in de bewonersbrief van GP Groot. Deze vindt u onder het kopje 'documenten.'

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Rick Boumans (projectleider) via rboumans@stadswerk072.nl.

Documenten