+
-

Stadswerk072 is verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren (ratten, meeuwen, wespen, muizen, kakkerlakken, ovenvisjes en vlooien) in de openbare ruimte. Op particulier terrein bestrijden zij alleen rattenplagen. Heeft u last van overige plaagdieren op uw terrein? Dan dient u zelf contact te zoeken met een plaagdierbestrijder.

 

Ratten

De bestrijding van ratten is gratis. Na de bestrijding is vaak ook nog een inventarisatie en controle noodzakelijk. Als u ratten ziet, wordt aangeraden dit meteen te melden bij het centraal meldnummer 14 072, omdat ratten een directe bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

 

Hoe meld ik dierplagen aan?

 

Meeuwen

In april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem op tijd maatregelen om nesten op uw dak te voorkomen. Als ze eenmaal op een dak zitten, dan mag het nest niet worden verwijderd.

 

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

  • Gebruik ondergrondse containers en prullenbakken voor uw afval. Gooi dus geen etensresten of oud brood op straat.
  • Als er voedsel voor ze is, blijven de meeuwen in de stad. Voer meeuwen dus niet (pdf 737kB)
  • Download de poster Meeuwenoverlast (pdf 8,5MB) en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw, zodat uw buren ook op de hoogte zijn.

 

Beschermd

De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort. U mag meeuwen dus niet opzettelijk storen. Ook is het verboden om hun eieren te rapen, uit het nest te halen, te beschadigen of te vernielen. U mag geen meeuwennesten verwijderen.

 

Broedperiode

De broedperiode is van april tot eind augustus. Dit is ook de periode met het meeste overlast door vervuiling op straat, geluidsoverlast door gekrijs of agressief gedrag (schijnaanvallen).

 

Uitspraak Raad van State

Alkmaar, Haarlem en Leiden mogen onderzoek naar meeuwenoverlast voortzetten.

 

Melding doen

Meld overlast door meeuwen (zie kopje Dierplagen / Meeuwen). U kunt alleen de nesten op uw eigen dak melden. U moet verder  toestemming kunnen geven om op het (goed onderhouden) dak te lopen.

Plaagdierbestrijding en meeuwenoverlast