+
-

Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken.

 

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kan het zijn dat de afhandeling van uw melding iets langer kan duren. Wij vragen u om begrip voor deze situatie.

 

Wat kunt u melden bij Stadswerk072?

Hieronder voorbeelden van zaken die u bij ons kunt melden:

 • Niet werkende straatverlichting en verkeerslichten;
 • Overhangend groen;
 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel(s);
 • Zwerfvuil;
 • Kapotte verkeersborden en –palen;
 • Omgewaaide bomen;
 • Overlast van ongedierte;
 • Problemen met de riolering of wateroverlast;
 • Etc.

 

MELDING STADSWERK072 

 

Grofvuil laten ophalen?

Hiervoor kunt u een afspraak maken via deze pagina.

 

Wat kunt u melden bij Handhaving?

 • Geluidsoverlast;
 • Parkeeroverlast;
 • Overlast door jeugd;
 • Vandalisme;
 • Etc.

 

MELDING HANDHAVING 

 

 

Vergunning aanvragen?

Wilt u een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld het kappen van een boom of voor een een parkeerplaats?

Dat kunt u doen op de site van de gemeente Alkmaar.

 

Een spoedmelding maken?

Sommige meldingen moeten direct worden opgelost omdat ze gevaarlijke situaties opleveren.

Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn ontbrekende putdeksels en defecte verkeerslichten. Wij verzoeken u deze telefonisch aan ons door te geven.

 

Tijdens kantoortijden belt u met 14 072.

Buiten kantoortijden belt u met 0900 8844.

openbare ruimte melding maken