alkmaar gaat omgekeerd inzamelen:

Afval scheiden wordt makkelijker

 

Ons huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, textiel, oud papier en karton en plastic (plastic, blik en drinkpakken). In Alkmaar streven we naar 60% afvalscheiding in 2020. Dat betekent een daling van 235 kg naar 180 kg restafval per inwoner per jaar. Om dit te realiseren wordt het inzamelsysteem voor afval veranderd.

 

Afval is een waardevolle grondstof waar nog heel veel van gemaakt kan worden. Helaas belandt nu nog teveel hiervan in de restafvalcontainer. Daar gaan we wat aan doen! Met de invoering van omgekeerd inzamelen wordt afval scheiden namelijk makkelijker gemaakt voor u.

 

Op deze site vindt u alle relevante informatie over omgekeerd inzamelen en wat het voor u betekent. Ook leest u wanneer het in uw wijk wordt ingevoerd.