+
-

Onze missie

Samen meer doen voor onze leefomgeving.

 

Onze visie

Stadswerk072:

  • ontzorgt bij beleid- en uitvoeringstaken in de openbare ruimte
  • draagt zorg voor een schone, goed functionerende, aantrekkelijke en veilige openbare buitenruimte
  • is een professionele partner in de uitvoering van beleidsontwikkeling, aanleg, beheer- en onderhoudsactiviteiten. Effectiviteit en efficiency staan hierbij voorop
  • levert een bijdrage aan doelstellingen op gebied van arbeidsparticipatie en duurzaamheid
  • anticipeert en beweegt mee met ontwikkelingen

 

Onze ambitie

Stadswerk072 is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Dit doen we marktconform. Onze dienstverlening is duurzaam, professioneel, gericht op verbeteren en innovatief.

 

Onze waarden

Betrokken, Dichtbij en Deskundig.

 

Pijlers van onze dienstverlening

Groen; Stadswerk072 en RegioGroen zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen.

Schoon; Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Dit doen wij onder meer door afval en grondstoffen in te zamelen, het scheiden van afval te bevorderen, de openbare ruimte daar zo goed mogelijk op in te richten en de communicatie met stakeholders.

Veilig; Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij staat voorop dat deze veilig en toekomstbestendig is.

 

Stadswerk072 samenwerken aan uw leefomgeving, vandaag en morgen!

< over ons

missie, visie

en ambitie