Dankzij een mooie samenwerking tussen StadswerkSW en Stadswerk072 is Alkmaar inmiddels voorzien van 3.000 putkleppen. Putkleppen voorkomen dat straatvuil in het riool terechtkomen en houden stank tegen. De verbeteringen ten opzicht van de traditionele stankschermen zorgen voor lagere onderhoudskosten, minder verstoppingen en dus afname van het aantal klachten en minder milieuvervuiling.

Stankscherm en verstopte putten
Dagelijks komen bij de gemeente meldingen binnen van verstopte putten/kolken en/of riool. Dit kan voor overlast zorgen bij bewoners. Vaak is een ontbrekend of losliggend stankscherm in de put de oorzaak hiervan. Het stankscherm houdt stank/ gassen tegen uit het riool en zorgt ervoor dat straatvuil (zoals zand, blad, petflesjes, blikjes, peuken etc.) achterblijft in de daarvoor bedoelde opvangbak en niet met het regenwater meestroomt naar het riool. Het stankscherm wordt los opgehangen in een uitsparing of aan haakjes in de put/kolk. Met deze losse ophanging kan het stankscherm er eenvoudig uitgehaald worden voor inspectie of reiniging van het riool. Na de werkzaamheden moet het stankscherm weer op zijn plek gehangen worden.

Waarom ontbreken de stankschermen?
Dit kan bijvoorbeeld komen door hevige trilling als gevolg van een bus of vrachtwagen die door de straat rijdt. Maar kan het kan ook gebeuren tijdens het periodieke onderhoud van putten/kolken (dit gebeurd met hoge druk). Of ze worden door calamiteitendiensten en inwoners zelf verwijderd of stukgemaakt als er water op straat blijft staan tijdens of na een regenbui.

Maar hoe lossen we dit op?
De Putklep is een klep in de put/kolk voor de opening naar het riool en houdt vuil en stank tegen. Het afgevangen straatvuil kan zich zodoende ophopen in de daarvoor bestemde zandvang en stroomt niet meer verder door naar het riool en oppervlaktewater. In tegenstelling tot de traditionele stankscherm is de putklep niet uitneembaar en daardoor onderhoudsvrij. Dit resulteert in lagere onderhoudskosten, afnamen van het aantal klachten en minder milieuvervuiling.

Samenwerking met StadswerkSW
De medewerkers van StadswerkSW zijn multifunctioneel inzetbaar voor beheer, aanleg en onderhoud van (openbaar) groen. Vanwege seizoensgebonden werk, hebben zij van oktober tot half maart een wat rustiger schema. Daarom is gezamenlijk besloten om hen tijdens deze periode in te zetten om extra putkleppen te plaatsen. Inmiddels zijn meer dan 3.000 putten/kolken voorzien van deze putklep. Met name in gebieden die storingsgevoelig zijn, zoals het centrum en diverse winkelcentra.

Samen, slim solide!