Meeuwen in de stad. Soms hebben wij mensen er veel last van. Zeker gedurende het broedseizoen. Hier leest u tips waarmee u zelf de overlast kunt verminderen.

Dit kunt u doen:
- Zorg ervoor dat uw dak niet aantrekkelijk is voor meeuwen. Op die manier voorkomt u dat zij er gaan broeden. Onderneem bijvoorbeeld actie samen met de buren. Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die hierbij kunnen helpen.
- Voer meeuwen niet.
- Zet vuilniszakken zo kort mogelijk op straat. Meeuwen scheuren ze open op zoek naar voedsel.
- Bekijk de Stadsmeeuwenwijzer voor nog meer tips.

Ontheffing behandeling meeuweneieren
De gemeente Alkmaar heeft dit jaar geen ontheffing voor de behandeling van meeuweneieren. Wel vragen wij u om eventuele overlast van meeuwen te melden zodat wij de aard en omvang van de overlast in kaart kunnen brengen. Een melding maken doet u hier