Namens de gemeente Alkmaar draagt Stadswerk072 NV zorg voor de openbare ruimte binnen de gemeente Alkmaar. Voor het nieuwe plan Vaart zal Stadswerk072 de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het infiltratieriool realiseren.

Op deze pagina vindt u bewonersbrieven, ontwerp van de wijk en speelplaats en informatie over de uitvoering.

Start werkzaamheden

Als de vorst uit de grond is (naar verwachting in de loop van de week van 5 maart 2018) wordt gestart met de werkzaamheden in de straat.

Fasering en doorlooptijd

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De fasen zijn te zien in onderstaande afbeelding.

Er wordt gestart in de blauw gekleurde fase aan de Oostkant. Na afronding van de werkzaamheden in de woonwijk worden werkzaamheden aan de Hoornseweg verricht. De werkzaamheden duren per fase ca 5 weken. Tijdens deze werkzaamheden is uw woning te voet bereikbaar. Zodra de rijweg en inritten zijn aangebracht (ca de 3e week) is deze weer bereikbaar met de auto. Op het moment dat uw woning niet bereikbaar is met de auto kunt u gebruik maken van de parkeergelegenheid bij de bouwkeet.
Alle werkzaamheden zijn naar verwachting eind juni 2018 afgerond. Er wordt in fasen gewerkt, zodat de bereikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over de uitvoering is te lezen in de bewonersbrief van 15 februari 2018 (zie documenten onderaan deze pagina).

Contact

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Stadswerk072, de heer Ruijmgaart, via 06-52068824. U kunt ook de uitvoerder van aannemer K. Dekker op het werk benaderen.

Documenten