Type project: Wegen, riolering en groen
Locatie: Glazenierstraat
Verwachte einddatum: Maart 2019
Aannemer: Schot Infra B.V.
Projectleider: Mark Deckers


Aanleiding van het project
Uit inspectie van de wegen is gebleken dat een groot deel van de bestrating in de Glazenierstraat en omliggende straten niet langer voldoet aan de gestelde normen. Deze zal daarom worden vernieuwd. Omdat de bestrating in zijn geheel wordt vervangen, is direct naar de overige onderdelen van de openbare buitenruimte gekeken. Naar aanleiding daarvan is besloten om niet alleen de bestrating aan te pakken, maar ook de wijk opnieuw in te richten. De bestrating van de wijk zal in principe conform de reeds gerealiseerde Leidekkerstraat en omgeving worden ingericht.

Ontwerp en aanbesteding
Op donderdag 14 juni 2018 van 19:00 tot 20:30 is het ontwerp in buurthuis ’t Ambacht getoond aan de bewoners. Tijdens de inloopavond is uitleg gegeven over de voorgenomen herinirchting en is het ontwerp voor de buurt gepresenteerd. Als bewoner bent u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en suggesties te doen. De opmerkingen en wensen, welke u op een invulformulier kon aangegeven, zijn uiteindelijk vertaald naar een nieuw ontwerp. De link naar het nieuwe ontwerp vindt u onderaan deze pagina. Schot Infra B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Planning
De werkzaamheden starten begin oktober 2018 en nemen ongeveer 24 weken in beslag.

Contactpersoon
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met Mark Deckers via mdeckers@stadswerk072.nl of 072-5488695.

Documenten
- Ontwerp Glazenierstraat
- Situatietekening Glazenierstraat
- Folder Glazenierstraat