De afgelopen periode vonden wij veel huishoudelijk afval bij het textiel. Dit zorgt voor kwaliteitsverlies van het textiel en dat is zonde. Hierdoor kan het textiel namelijk minder goed hergebruikt en gerecyled worden. Dit was voor Stadswerk072 reden om handhaving in te schakelen. Vorige week voerden zij een eerste grootschalige controle uit.

Wat mag bij het textiel?

Kleding, schoenen en tassen, maar ook gordijnen en linnengoed mogen bij het textiel. Schone, versleten en kapotte kleding mag allemaal in de textielbak. U kunt textiel aanbieden in de kledingcontainers bij de milieustraten en bij het afvalbrengstation. Natte of met olie en verf vervuilde kleding is niet meer te recyclen en mag bij het restafval. Twijfelt u of een product bij het textiel mag? Kijk dan in de Afvalscheidingswijzer.

Textielrecyclingproces

Het ingezamelde textiel uit de gemeente Alkmaar wordt verwerkt bij Wieland Textiel in Wormerveer. Zo'n 55% van het ingezamelde textiel is geschikt voor hergebruik, 37% is geschikt voor recycling en slechts 8% is afval. Het bedrijf sorteert het textiel naar samenstelling, kleur en materiaal. Herbruikbare kleding wordt veelal geëxporteerd naar Azië, Afrika en Oost-Europa. De niet meer als kleding bruikbare grotere stukken textiel worden versneden tot poetslappen. Kan textiel niet meer direct hergebruikt worden? Dan wordt het textielproduct vermalen totdat er alleen nog maar vezels over zijn. Deze vezels vormen een grondstof voor dekens, isolatiemateriaal en zelfs nieuwe kleding.

Aanbieden van huishoudelijk afval

In wijken waar het omgekeerd inzamelen is ingevoerd kunt u plastic, blik en drinkpakken, papier en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten in de rolcontainer aan huis weggooien. Voor het restafval staan er ondergrondse containers in de buurt. Woont u in een wijk waar het omgekeerd inzamelen nog niet is ingevoerd? Dan kunt u het restafval nog kwijt in de zwarte rolcontainer bij u aan huis en plastic, blik en drinkpakken bij de milieustraat. Heeft u vragen over het aanbieden van uw afval? Neemt u dan contact met ons op.