Bij de aanplant van de groenstrook aan de Zijperstraat eind november is asbest aangetroffen. Er wordt nader onderzoek uitgevoerd om de omvang vast te stellen. Tot meer bekend is, blijft het gebied afgesloten met hekken. Alle geldende protocollen worden opgevolgd. Er is op geen enkel moment sprake geweest van een risico voor de gezondheid.

Werkzaamheden stil gelegd
Het asbest is aangetroffen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor de aanplant van de groenstrook die aan de Zijperstraat gerealiseerd wordt. Het terrein is na de vondst, begin december, direct afgezet met hekken en voorzien van een waarschuwingslint. De werkzaamheden zijn tot nader order opgeschort.

Geen risico’s voor de gezondheid
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat het gaat om zogenaamde hechtgebonden asbest. Dat betekent dat er geen losse vezels zijn aangetroffen en er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. Bij het planten van de bomen waren ook een wethouder en leerlingen van het Clusiuscollege aanwezig. Geen van de betrokkenen of aanwezigen is op enig moment in gevaar geweest.

Vervolg onderzoek
Volgens de Wet bodembescherming gaat het om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De mate en omvang hiervan wordt middels nader onderzoek in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden de vervolgstappen bepaald.