Steeds meer wijken gaan over op omgekeerd inzamelen. Met de invoering van het nieuwe systeem van afvalinzameling worden de rijroutes van onze wagens aangepast. Het kan zijn dat uw rolcontainer na de invoering op een andere dag en of tijd geleegd wordt. Wij geven u graag een aantal tips over wat u kunt doen om geen lediging te missen.

Aanbiedtijden rolcontainers
Het kan zijn dat uw rolcontainer, na de invoering van omgekeerd inzamelen, op een ander moment geleegd wordt dan u gewend was. Zorgt u er daarom voor dat uw rolcontainer tijdig op de aanbiedlocatie staat. Als u de rolcontainer de avond voorafgaand aan de inzameldag op de aanbiedlocatie neerzet, dan mag dat tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Plaatst u de rolcontainer op de inzameldag zelf op de aanbiedlocatie, dan mag dat tussen 6.00 uur en 7.45 uur. Dit om de overlast voor omwonende zoveel mogelijk te beperken.

Afvalwijzer
Een actueel overzicht van alle inzameldagen vindt u op de www.mijnafvalwijzer.nl. Uw persoonlijke afvalkalender verschijnt nadat u op de site uw postcode en huisnummer heeft ingevuld. U kunt er vervolgens voor kiezen om de kalender te downloaden of om de afvalwijzer app te installeren.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen maakt het bewoners makkelijker om afval te scheiden. Bewoners gooien herbruikbare grondstoffen, zoals plastic, blik en drinkpakken, papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten in de container bij het huis. Voor de kleine hoeveelheid restafval die nog overblijft staan er ondergrondse containers in de buurt. Het omgekeerd inzamelen wordt wijk voor wijk ingevoerd. Een planning van de overgang per wijk is te vinden op de pagina omgekeerd inzamelen.