Dinsdag 16 april heeft het college van B&W besloten om een pilot te starten met het gescheiden inzamelen van afval bij scholen en maatschappelijke organisaties. De pilot loopt gedurende de invoering van het omgekeerd inzamelen tot eind 2020.   

Afval scheiden zowel thuis als buitenshuis
Bij afvalscheiding op scholen en bij maatschappelijke organisaties worden plastic, blik en drinkpakken, papier en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten gescheiden opgehaald. Stadswerk072 zorgt ervoor dat de deelnemende partijen voor de verschillende afvalstromen een rolcontainer ontvangen. Wethouder Buitenruimte Marcel van Zon noemt het een uitdaging: “Het afval van scholen en maatschappelijke organisaties is formeel bedrijfsafval. Gescheiden inzamelen en afvoeren net als thuis is hier niet zo eenvoudig. Maatschappelijk is het wel gewenst om ook buitenshuis afval te scheiden. Wij starten daarom met deze pilot van afvalscheiding op scholen en bij maatschappelijke organisaties”. De proef loopt gedurende de invoering van omgekeerd inzamelen tot eind 2020. In 2021 wordt de pilot geëvalueerd.

Educatieprogramma (zwerf)afval en recycling
De organisaties die deelnemen aan de pilot gaan drie afvalstromen scheiden: plastic, blik en drinkpakken, papier en GFT. Om de deelnemers op weg te helpen, ontvangen zij bij de start een educatieprogramma om de bewustwording over (zwerf)afvalscheiding en recycling te vergroten. Marcel van Zon zegt over de pilot: “Leerlingen van de scholen en bezoekers van wijkcentra en verenigingen hebben een belangrijke rol in het succes van de pilot. Zij zijn namelijk degene die het afval daadwerkelijk moeten scheiden door het in de juiste bak te doen. Met de bewustwording van milieuverantwoord gedrag, vertrouw ik er op dat de pilot slaagt”.

Afvalscheiding geeft een flinke besparing op het restafval
Basisschool De Lispeltuut doet sinds 2018 aan afvalscheiding. Samen met Stadswerk072 ontdekten zij wat voor de school de beste manier is om afval te scheiden. Deze ervaringen zijn meegenomen bij de invoeringen van afvalscheiding bij andere scholen. Inmiddels is het afval scheiden een succes op De Lispeltuut. In twee jaar tijd werd de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderd.

Nu nog alleen mogelijk in omgekeerd inzamelen wijken
Afvalscheiding op scholen en bij maatschappelijke organisaties is alleen mogelijk in wijken waar omgekeerd inzamelen is ingevoerd. Naar verwachting is half 2020 heel Alkmaar over op omgekeerd inzamelen en is het voor de hele gemeente mogelijk om mee te doen aan de pilot. Omgekeerd inzamelen is de nieuwe manier van afvalinzameling waarbij plastic, blik en drinkpakken, GFT en etensresten en papier aan huis opgehaald worden. Voor de kleine hoeveelheid restafval die nog overblijft staan er ondergrondse containers in de buurt. Een planning van de overgang per wijk is te vinden op de pagina omgekeerd inzamelen.

Meer informatie
Wilt u als school of maatschappelijke organisatie meer informatie ontvangen over de pilot? Stuurt u dan een mail naar schoonalkmaar@stadswerk072.nl.