Omgekeerd inzamelen wordt in steeds meer wijken ingevoerd. Stadswerk072 peilde middels een enquête de ervaringen van inwoners met deze nieuwe manier van afvalinzameling. Dit geeft mooie inzichten en biedt kansen om het proces te verbeteren.


75% van de respondenten heeft de overgang goed ervaren
In 2017 is Alkmaar gestart met de invoering van omgekeerd inzamelen. Op dit moment zijn al 9 wijken over op deze nieuwe manier van afvalinzameling. Een mooi moment om de ervaringen van inwoners te peilen middels een enquête. Hieruit blijkt dat 75% van de respondenten de overgang naar het omgekeerd inzamelen goed heeft ervaren. Ondanks dat de nieuwe manier van afvalinzameling ook nog veel vragen oproept, laten de cijfers een positieve tendens in het afval scheiden zien. De hoeveelheid opgehaald restafval is gedaald van 226 kg. per inwoner in 2017 naar 206 kg. per inwoner in 2018. Uiteindelijk moet dit nog verder teruggebracht worden naar 180 kg. restafval per inwoner per jaar in 2020.

Efficiëntere afvalinzameling door voorspelling

“Een van de problemen waar inwoners bij het omgekeerd inzamelen tegenaan lopen zijn volle ondergrondse containers. Om dit in de toekomst te voorkomen gaat Stadswerk072 een proef doen met het ophalen van het huishoudelijk afval op basis van de vulgraadsensor. Dit is een goede zaak”, zegt wethouder Marcel van Zon.

De vulgraadsensor meet de ruimte die nog vrij is in de ondergrondse container. De metingen worden gecombineerd met historische data waarmee voorspeld wordt wanneer de container geleegd moet worden. Dit zal ervoor moeten zorgen dat inwoners veel minder vaak een volle container zullen aantreffen.