NS en Stadswerk072 zijn een samenwerking aangegaan om de afvalbakken in het stationsgebied een stevige kwaliteitsimpuls te geven. De unieke print op de afvalbakken vertelt een stukje over de geschiedenis van station Alkmaar.

 

Gewrapte afvalbakken stationsgebied

In totaal zijn 20 afvalbakken in het stationsgebied voorzien van een wrapping. De zwart-wit foto’s uit het Regionaal Archief Alkmaar laten zien hoe het station er jaren geleden uitzag. Om de afvalvoorzieningen bij het busstation te verbeteren zijn er 10 extra afvalbakken geplaatst. De vervuilende sigaretten op de grond moeten teruggebracht worden door de geplaatste asbakken.

“Met deze mooie afvalvoorzieningen wordt het station nog aantrekkelijker voor de Alkmaarse reizigers. En het is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen gemeente en NS,” zegt regiodirecteur NS Irma Winkenius.

Gescheiden inzameling

Bij een aantal afvalbakken, zoals op het Stationsplein, worden plastic, blik en drinkpakken en restafval gescheiden ingezameld.

Schoon gedrag en afval scheiden zijn belangrijk. Op deze manier krijgen ook reizigers de kans om hieraan bij te dragen,” zegt wethouder Marcel van Zon.

Schoon Alkmaar

De gewrapte afvalbakken zijn onderdeel van het Schoon Alkmaar programma. Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van Nederlandse burgers. Stadswerk072 komt hiertegen in actie met een brede aanpak waarin zij zich richten op het verleiden van schoon gedrag.