Afgelopen maandag ontstond brand in de laadbak van een vuilniswagen die op de Stationsstraat in Alkmaar reed. Onderzoek van de brandweer heeft uitgewezen dat de brand veroorzaakt werd door batterijen die tussen het restafval zaten. Dankzij het adequate handelen van de chauffeur en brandweer was de brand snel onder controle.

De vuilniswagen reed ter hoogte van het station toen de chauffeurs de brand in hun lading opmerkten. Onderzoek van de brandweer heeft aangetoond dat batterijen in de lading de brand hebben veroorzaakt. Batterijen behoren tot Klein Chemisch Afval (KCA) en horen niet thuis bij het restafval.

Batterijen inleveren
Batterijen moeten apart worden ingeleverd. Bewoners van de gemeente Alkmaar kunnen ze inleveren bij het afvalbrengstation aan de Kitmanstraat 26 in Alkmaar. Daarnaast hebben veel winkels speciale inzamelbakken. Op de website legebatterijen.nl staat een overzicht met plekken waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden. Zelfstandig ondernemers en bedrijven kunnen batterijen afvoeren via hun leveranciers of een erkende inzamelaar met vergunning.

Goed recyclebaar
Batterijen kunnen grotendeels worden hergebruikt. Daarom is het van belang ze in te leveren. Ongeveer 95% van de nikkel, kobalt en koper in batterijen kan er bijvoorbeeld weer uit teruggewonnen worden. Daarnaast zijn sommige stoffen in batterijen schadelijk als ze in de natuur terechtkomen of bij verbranding vrijkomen.

(foto politie Alkmaar)