+
-

Is het bouw- en sloopafval meer dan 10m³, of bevat het vermoedelijk asbest? Dan moet u een sloopmelding indienen. Het is niet mogelijk om losse grond, zand en gras aan te leveren bij het Afvalbrengstation.

 

Afvalbrengstation

Heeft u minder dan een kwart kubieke meter bouw- of sloopafval? Dan kunt u dit zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation. Heeft u meer dan een kwart kubieke meter, dan dient u hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

 

Wat mag bij het Bouw- en sloopafval? Check het zelf in de Afvalscheidingswijzer

Heeft u een product dat u wilt weggooien, maar weet u niet bij welke afvalstroom dit moet? Kijk dan in de Afvalscheidingswijzer of download de App voor Android en Apple IOS. Hier kunt u het product invullen en de Afvalscheidingswijzer geeft vervolgens aan bij welke afvalstroom het mag.

Bouw- en

sloopafval

Is het bouw- en sloopafval meer dan 10m³, of bevat het vermoedelijk asbest? Dan moet u een sloopmelding indienen. Het is niet mogelijk om losse grond, zand en gras aan te leveren bij het Afvalbrengstation.